Projekt "E- poslovanje KOMPAS NOVO MESTO" je prejel sofinanciranje Evropske unije

EU skladiEU skladiEU skladi

Cilj naložbe je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, kar bo izboljšalo poslovanje in konkurenčnost podjetja na tujih trgih. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Finančna podpora: 29.244,88 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Background

The right place for the right journeys!

Together we will create tailor-made programs for memorable experiences.

Contact us: +386 (0)7 393 15 20 or info@knmtravel.com